Leksehjelp og SFO

Leksehjelp
Alle borna får leksehjelp rett etter undervisning måndag, tysdag og torsdag. Dette er eit frivillig tilbod.

SFO – Skulefritidsordning

SFO er for borna mellom 6 og 9 år. Dei har tilgong på SFO både før og etter skuletid. Det brukar også å vere ope enkelte dagar i feriane. Det er lagt til rette for frileik, kvile og pedagogisk innhald. Elevane får eit måltid kvar dag, kvar fredag frå borna eit varmt måltid.