Tryggleik

  • Trygt å gå på skule i sitt eige nærmiljø.
  • Tilhøyrsle til eiga heimbygd
  • Borna blir kjende på tvers av klassetrinn. Store og små leikar og samarbeidar.
  • Gode røter frå heimbygd er ein god ballast i livet.
  • Små klasser gjer at kvar elev blir sett og høyrt heile dagen.
  • Sykle eller gå til og frå.
  • Nærleik mellom elevane og mellom lærarar og elevar.
  • Born som blir sett og høyrt har eit godt utgangspunkt til å bli trygge på seg sjølve, ikkje nøle med å ta ordet og utmerke seg.
  • Unik og trygg start på skulelivet