Godt sosialt miljø

  • Alle borna leikar på tvers av alder og klassetrinn.
  • God trening i og utvikling av sosiale eigenskapar ved å kvar dag vere i lag med både eldre og yngre klassekameratar; Ein nytteverdi både for seinare skulegong, yrkesliv og sosialt liv.
  • Inkludering og gode verdiar er ein sentral ingrediens i undervisninga.
  • Fordi vi er få og nære har vi god oversikt over dei sosiale forholda blant elevane.
  • Skulen er samlande for born og vaksne i bygda, og skaper gode relasjonar.