Søknadsskjema for skuleåret 2019 og 2020

Last ned vedlagt søknadspapir.

Det er viktig å merke seg

– Etter at eleven har byrja på skulen, er det 2 månaders gjensidig oppseiingstid.
– Det er ynskjeleg at foreldra deltek på dugnader og andre tiltak som vert arrangerte av friskulelaget.
– Har ein elev hatt plass ved skulen eit år, er det ikkje naudsynt å søkje for neste skuleår då eleven automatisk er oppteken i friskulen til og med 7. skuleår, eller til ein vert utmeld.